ANUNȚ IMPORTANT

După cum am informat, la data de 21 aprilie, s-au desfășurat lucrările Adunării Generale a A.I.R. pentru alegerea noii conduceri a Asociației, cvorumul fiind îndeplinit, în conformitate cu prevederile statutare. Ordinea de zi, publicată pe site-ul A.I.R. a fost respectată și urmată ad literam, cu mențiunea că la ultimul punct (diverse) s-au înscris și au rostit scurte alocuțiuni domnii: Gheorghe Dragomirescu – Rahtopol, prof. Mihai Cojocaru, Valentin Barba, Marin Alexandru, Mircea Iliescu, prof. Constantin Şerban şi Haralambie Dumitraş, președintele F.R.R. Raportul de gestiune pe anul 2014, prezentat de către președintele Marin Ionescu, a fost aprobat, fără obiecții, în unanimitate. De asemenea, adunarea a aprobat în unanimitate majorarea patrimoniului Asociației la nivelul salariului minim brut pe economie. Tot cu vot unanim a fost exclus din rândul asociaților fondatori dl. Mihai Bâzgan, pentru lipsă totală de activitate și neplata cotizației pe ultimii șase ani. Noua conducere a A.I.R. a fost aleasă în următoarea formulă: Marin Mihai Ionescu, președinte; Mircea Sever Muntean, vicepreședinte; Mircea Paraschiv, vicepreședinte; Valentin Barba, vicepreședinte; Octavian Morariu, membru în Consiliul Director; Alexandru Marin, membru în Consiliul Director; prof. Mihai Cojocaru, membru în Consiliul Director; col. (r) Alexandru Valentin Popescu, secretar general; George Paul Bărgăunaș, secretar pe probleme internaționale. Adunarea Generală a aprobat numirea domnului George Vladimir Iliescu în funcția de cenzor și retribuirea sa cu suma de 600 lei pe an. La punctul privind alegerea președintelui de onoare, Adunarea Generală a fost informată că domnul prof. Valeriu Irimescu și-a retras candidatura, din motive de sănătate. În această situație, Adunarea Generală l-a ales în unanimitate pe domnul Gheorghe (Puiu) Dragomirescu – Rahtopol ca președinte de onoare al Asociației Internaționalilor...