După cum am informat, la data de 21 aprilie, s-au desfășurat lucrările Adunării Generale a A.I.R. pentru alegerea noii conduceri a Asociației, cvorumul fiind îndeplinit, în conformitate cu prevederile statutare. Ordinea de zi, publicată pe site-ul A.I.R. a fost respectată și urmată ad literam, cu mențiunea că la ultimul punct (diverse) s-au înscris și au rostit scurte alocuțiuni domnii: Gheorghe Dragomirescu – Rahtopol, prof. Mihai Cojocaru, Valentin Barba, Marin Alexandru, Mircea Iliescu, prof. Constantin Şerban şi Haralambie Dumitraş, președintele F.R.R.

Raportul de gestiune pe anul 2014, prezentat de către președintele Marin Ionescu, a fost aprobat, fără obiecții, în unanimitate. De asemenea, adunarea a aprobat în unanimitate majorarea patrimoniului Asociației la nivelul salariului minim brut pe economie.

Tot cu vot unanim a fost exclus din rândul asociaților fondatori dl. Mihai Bâzgan, pentru lipsă totală de activitate și neplata cotizației pe ultimii șase ani.

Noua conducere a A.I.R. a fost aleasă în următoarea formulă:

Marin Mihai Ionescu, președinte;

Mircea Sever Muntean, vicepreședinte;

Mircea Paraschiv, vicepreședinte;

Valentin Barba, vicepreședinte;

Octavian Morariu, membru în Consiliul Director;

Alexandru Marin, membru în Consiliul Director;

prof. Mihai Cojocaru, membru în Consiliul Director;

col. (r) Alexandru Valentin Popescu, secretar general;

George Paul Bărgăunaș, secretar pe probleme internaționale.

Adunarea Generală a aprobat numirea domnului George Vladimir Iliescu în funcția de cenzor și retribuirea sa cu suma de 600 lei pe an.

La punctul privind alegerea președintelui de onoare, Adunarea Generală a fost informată că domnul prof. Valeriu Irimescu și-a retras candidatura, din motive de sănătate. În această situație, Adunarea Generală l-a ales în unanimitate pe domnul Gheorghe (Puiu) Dragomirescu – Rahtopol ca președinte de onoare al Asociației Internaționalilor de Rugby – România.

Persoanele interesate pot găsi pe site-ul A.I.R., la paginile „contact” și „despre noi”, materialele Adunării Generale, respectiv adresele de contact ale noii conduceri, lista celor 133 de membri ai Asociației, procesul-verbal al Adunării Generale, Actul Constitutiv actualizat la 21.04.2015, Statutul actualizat la 21.04.2015.

Consiliul Director își cere scuze pentru întârzierea înregistrată în publicarea acestui anunț, care a fost postat pe site numai după înregistrarea legală și publicarea tuturor celorlalte materiale menționate mai sus.

 

 

Președinte A.I.R.                        Secretar General A.I.R.

Marin Mihai Ionescu          col. (r) Alexandru Valentin Popescu