Pagină intrare

Asociația Internaționalilor de Rugby România a luat ființă la 24.04.2007, ca persoană juridică română de drept privat, fără scop lucrativ sau patrimonial, apolitică, independentă și neguvernamentală, în urma demersurilor unui grup de inițiativă, compus din: Ionescu Marin Mihai, Morariu Octavian, Muntean Mircea Sever, Marin Alexandru, Paraschiv Mircea, Bâzgan Mihai Marian, considerați membri-fondatori ai asociației.

Scopul Asociației Internaționalilor de Rugby România constă în promovarea, prin toate mijloacele legale posibile, a jocului de rugby, organizarea și participarea la evenimente sportive pe profil, din țară sau străinătate, descoperirea, pregătirea sportivă și promovarea tinerelor talente în domeniu, organizarea și dezvoltarea rugby-ului în sfera sa de competență, precum și promovarea unor programe și activități de sprijinire materială a unor foști jucători de rugby aflați în situații dificile.

Organizații similare au fost identificate în Țara Galilor (Welsh Rugby Former International Players Association) și în Africa de Sud (South African Rugby Legends Association).

De la data de 21.04.2015 conducerea Asociației Internaționalilor de Rugby România este realizată de către un Consiliu Director compus din:

  • Ionescu Marin Mihai, maestru emerit al sportului – președinte;
  • Muntean Mircea Sever, maestru emerit al sportului – vicepreședinte;
  • Paraschiv Mircea, maestru emerit al sportului, antrenor emerit – vicepreședinte;
  • Barba Valentin – vicepreședinte;
  • Morariu Octavian, Presedinte al Rugby – Europe si membru al CIO pentru Romania – membru;
  • Marin Alexandru, maestru emerit al sportului, antrenor emerit – membru;
  • prof. Cojocaru Mihai, maestru emerit al sportului – membru;
  • Nicolae Sisiu – secretar general;
  • Bărgăunaș George Paul, maestru al sportului – secretar pe probleme internaționale.
  • Președinte de onoare, fără drept de vot, a fost ales, prin consens, Dragomirescu – Rahtopol Gheorghe, maestru emerit al sportului.

În realizarea obiectivelor sale, Asociația Internaționalilor de Rugby România își propune să coopereze strâns cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român, Federația Română de Rugby, Clubul Seniorilor, precum și cu toate celelalte organisme și instituții românești interesate și implicate în dezvoltarea rugbyului din țara noastră.

În acest sens, Asociația Internaționalilor de Rugby România a obținut un loc de invitat, fără drept de vot, la ședințele Biroului Federal al Federației Române de Rugby, iar la data de 05.01.2015 s-a convenit un program de colaborare F.R.R. – A.I.R. în 10 puncte.