Nr.1/29.03.2019

CONVOCATOR

Asociatii – fondatori si membrii Asociatiei Internationalilor de Rugby – Romania sunt convocati, la data de 17.04.2019, orele 10:00, in sala de sedinte a Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, la Adunarea Generala, ce va avea urmatoarea ordine de zi:

– Prezentarea invitatilor;

– Alegerea prezidiului si a persoanei pentru redactarea procesului-verbal;

– Alegerea Presedintelui, a Vicepresedintilor si a membrilor Consiliului Director;

– Incetarea calitatii de secretar general a domnului Popescu Alexandru Valentin, ca urmare a decesului acestuia;

– Numirea unui nou secretar general;

– Retragerea calitatii de presedinte de onoare a domnului Dragomirescu Gheorghe;

– Alegerea noului Presedinte de Onoare;

– Prezentarea raportului de gestiune al Presedintelui pe anul 2018;

– Prelungirea contractului de comodat pentru sediul asociatiei;

– Diverse.