Asociatii – fondatori si membrii Asociatiei Internationalilor de Rugby – Romania sunt convocati, la data de 07.06.2023, ora 12:00, la CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A ROMANIEI cu sediul in Bucuresti, Bd. Octavian Goga nr. 2, Sector 3, la Adunarea Generala, ce va avea urmatoarea ordine de zi:

– Prezentarea Raportulului de gestiune al administratorului, a Bilantului Contabil si a Contului rezultatului exercitiului financiar la data de 31.12.2022, aprobat de Consiliul Director A.R.R.R. prin Procesul – verbal din 27.04.2023;

– Analiza situatiilor financiare in perioada 2019 – 2022;

– Incetarea calitatii de membru al Consiliului Director al A.I.R.R. a prof. Cojocaru Mihai, in urma decesului acestuia;

– Propunerea d-lui Serban Mihailescu de a face parte din Consiliul director al A.I.R.R., in calitate de membru;

– Alegeri pentru toate functiile din Consiliul director al A.I.R.R.;

– Modificarea Actului constitutiv si Statutului cu privire la noii membri ai Consiliul director al A.I.R.R.

– Propunerea de schimbare a contului bancar al A.I.R.R. de la BRD la CEC BANK;

– Propunerea d-lui Marinel Burduja de sponsorizare a A.I.R.R. de catre EXIM BANK, BCR si CEC BANK;

– Informarea AGA cu privire la incheierea Actului aditional nr. 1/01.01.2023 la contractul de munca inregistrat in Registrul electronic de evidenta a salariatilor sub nr. 1/19.01.2017, ec. Atanasiu Petruta incepand cu data de 01.01.2023, pozitia „J Salarizare”, punctul 1 ce cuprinde:

*1 salariu de baza lunar brut 428lei;

– Retragerea d-lui Bargaunas George din functia de secretar pentru relatii internationale din cadrul Consiliului director al A.I.R.R.;

– Mentinerea cotizatiei anuale a membrilor A.I.R.R. – suma 100 lei;

– Confentionare de ecusoane pentru membrii A.I.R.R.;

– Informarea cu privire la participarea membrilor A.I.R.R. la Ziua Nationala a Rugbyului Romanesc – 04.05.2023 si la festivalurile de rugby pentru copii;

– Informarea cu privire la participarea membrilor A.I.R.R. la Gala Campionilor Europeni FIRA JUNIORI editia 1972 – Roma si Editia 1973 – Bucuresti, organizata de catre F.R. Rugby si A.I.R.R. in ziua de 13.05.2023, ora 11:00, Stadionul National de Rugby „Arcul de Triumf”;

– Participarea membrilor A.I.R.R. la jocurile interne si internationale ale echipei Romaniei;

– Discutarea si analizarea situatiei privind starea de sanatate a fostului jucator international Gheorghe Varzaru;

-Participarea presedintelui Marin Ionescu si a vicepresedintilor in vederea decernarii Trofeului Cupa Romaniei – A.I.R.R. – rugby 7 junioare.

Presedinte A.I.R.

IONESCU MARIN MIHAI