CONVOCATOR

Nr.1/29.03.2019 CONVOCATOR Asociatii – fondatori si membrii Asociatiei Internationalilor de Rugby – Romania sunt convocati, la data de 17.04.2019, orele 10:00, in sala de sedinte a Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, la Adunarea Generala, ce va avea urmatoarea ordine de zi: – Prezentarea invitatilor; – Alegerea prezidiului si a persoanei pentru redactarea procesului-verbal; – Alegerea Presedintelui, a Vicepresedintilor si a membrilor Consiliului Director; – Incetarea calitatii de secretar general a domnului Popescu Alexandru Valentin, ca urmare a decesului acestuia; – Numirea unui nou secretar general; – Retragerea calitatii de presedinte de onoare a domnului Dragomirescu Gheorghe; – Alegerea noului Presedinte de Onoare; – Prezentarea raportului de gestiune al Presedintelui pe anul 2018; – Prelungirea contractului de comodat pentru sediul asociatiei; –...