ANUNȚ IMPORTANT

 

Miercuri, 18 mai 2016, orele 11.00, va avea loc în Sala de Ședințe a F.R.R. Adunarea General de Bilanț a Asociației Internaționalilor de Rugby – România.

Sunt invitați să participe toți membrii Asociației, precum și membrii Clubului Seniorilor din Rugby.

Sunt puse în discuție:

  • Raportul de Bilanț pe anul 2015;
  • Stadiul îndeplinirii sarcinilor asumate la ultima Adunare Generală;
  • Propunerea unor noi măsuri pentru îmbunătățirea activității asociației, până la următoarea Adunare de Bilanț;
  • Analiza stadiului achitării cotizațiilor și măsuri pentru accelerarea acestei activități;
  • Luarea unei decizii a Adunării Generale cu privire la domeniile în care pot fi utilizate sumele de bani provenite din cotizații și dobânzi bancare;
  • Propuneri pentru atragerea de noi sponsori în vederea diversificării acțiunilor Asociație;
  • Orice alte noi propuneri venite din partea participanților.

Adunarea Generală va fi urmată, ca de obicei, de repriza a treia.

 

Consiliul Director