ANUNȚ

 

Adunarea Generală de bilanț a Asociației Internaționalilor de Rugby – România va avea loc marți 16.12.2014 orele 11.00 în sala de ședințe a Federației Române de Rugby și va avea următoarea ordine de zi:

  1. Prezentarea raportul de activitate al președintelui A.I.R. pe perioada 18.12 2013 – 16.12.2014, raport care include analiza financiar-contabilă, realizarea principalelor obiective ale Consiliului Director, participarea conducerii A.I.R. la diverse acțiuni specifice și analiza stadiului încasării cotizațiilor.
  2. Luări de cuvânt pe marginea raportului de activitate, sugestii, propuneri, diverse.
  3. Aprobarea raportului de activitate și descărcarea de gestiune a președintelui pentru perioada la care se referă raportul.
  4. Diverse comunicări.
  5. Repriza a III-a.

 Comitetul Director al A.I.R.