Nr. 2 / 17.04.2019

CONVOCATOR

 

Avand in vedere ca la data de 17.04.2019, nu a fost indeplinit cvorumul prevazut de disp. art. 33 alin. (1) din statutul Asociatiei Sportive „ASOCIATIA INTERNATIONALILOR DE RUGBY – ROMANIA”, in temeiul disp. art. 33 alin. (2) se dispune reconvocarea Adunarii Generale pentru data de 08.05.2019, orele 11:00, in sala de sedinte a Federatiei Romane de Rugby.

Adunarea Generala, va avea urmatoarea ordine de zi:

– Prezentarea invitatilor;

– Alegerea prezidiului si a persoanei pentru redactarea procesului-verbal;

– Alegerea Presedintelui, a Vicepresedintilor si a membrilor Consiliului Director;

– Incetarea calitatii de secretar general a domnului Popescu Alexandru Valentin, ca urmare a decesului acestuia;

– Numirea unui nou secretar general;

– Retragerea calitatii de presedinte de onoare a domnului Dragomirescu Gheorghe;

– Alegerea noului Presedinte de Onoare;

– Prezentarea raportului de gestiune al Presedintelui pe anul 2018;

– Prelungirea contractului de comodat pentru sediul asociatiei;

– Diverse.