Asociații-fondatori și membrii Asociației Internaționalilor de Rugby – România sunt convocați, la data de 21.04.2015, orele 12.00, în sala de ședințe a FRR, la Adunarea Generală de Alegeri, ce va avea următoarea ordine de zi:

  • Prezentarea invitaților;
  • Alegerea prezidiului și a persoanei pentru redactarea procesului-verbal;
  • Excluderea domnului Mihai Bâzgan din rândul asociaților-fondatori ai A.I.R.;
  • Alegerea Președintelui, a Vicepreședinților, a membrilor Consiliului Director și a Cenzorului;
  • Alegerea Președintelui de Onoare;
  • Alegerea unui Secretar pe Probleme Internaționale și modificarea statutului în acest sens;
  • Modificarea articolului referitor la numărul vicepreședinților și al membrilor Consiliului Director;
  • Modificarea articolului referitor la patrimoniul Asociației;
  • Prezentarea raportului de gestiune al Președintelui pe anul 2014;
  • Diverse.